Бег 13 км

13.06.2020
204

На закате. Спокойно.

Колени ноют как обычно.

1.

2.

3.

Е
О
С
Т
Ь